Oferta

Standard Obiektów Przemysłowych

To książka zawierająca spis najlepszych praktyk wykonawczych z ponad 130 realizacji. Narzędzie to pozwala na weryfikację przygotowanych projektów, w celu akceptacji sprawdzonych oraz energooszczędnych rozwiązań, oznaczonych znakiem  .W efekcie Inwestor otrzymuje rozwiązania o najlepszej relacji jakości do ceny oraz gwarantujące najniższe koszty eksploatacji.

Zakres kompetencji Amwin od A do Z...
Projektuj
„Jaki projekt przygotować, aby proponowane rozwiązania najlepiej dopasować do skomplikowanej technologii”
Wariant I:
Przygotowujemy projekt, który umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę i jest zoptymalizowany, dzięki konsultacjom z działem realizacji Amwin, w oparciu o Qamwin.


1 etap – prace przedprojektowe

W oparciu o posiadaną przez Inwestora lub wskazaną przez nasz zespół, nieruchomość gruntową, doprowadzamy do zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów w najkrótszym czasie, w celu uruchomienia prac projektowych. Pomagamy w uzyskaniu warunków zabudowy, zgodnie z oczekiwanym przeznaczeniem obiektu lub korzystamy z istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego i na tej podstawie przygotowujemy kompletną koncepcję. W efekcie Inwestor jest przygotowany do zlecenia prac projektowych.

2 etap – prace projektowe

Przygotowujemy pełnobranżowy projekt, który umożliwia uzyskanie pozwolenie na budowę i zawiera takie rozwiązania, które gwarantują oszczędności na etapie realizacji. Jest on weryfikowany w oparciu o ponad 130 zrealizowanych obiektów, 16-letnie doświadczenie działu realizacji Amwin. Narzędziem służącym do sprawnej weryfikacji dokumentacji jest książka pt. „Standardy Obiektów Przemysłowych Qamwin”, na podstawie, której przygotowujemy projekt, który zawiera praktyczne rozwiązania tzn. takie, które w efekcie obniżą koszt realizacji i eksploatacji Inwestycji. W efekcie Inwestor przekazuje założenia i oczekuje od Amwin przygotowania kompleksowej dokumentacji oraz reprezentowania go przed jednostkami administracji, w celu doprowadzenia do pozwolenia na budowę. Na tym etapie Inwestor może zatrudnić inspektora nadzoru, który od strony merytorycznej, wspiera go w zakresie wyboru proponowanych przez Amwin technologii do projektu. Po zakończeniu procesu projektowania, inspektor wraz z Inwestorem przeprowadza konkurs oferentów i wybiera optymalnego wykonawcę.

Buduj
„Jak optymalnie wybudować obiekt w oparciu o dostarczony projekt budowlany”
Wariant II:
Kompleksowo wykonujemy obiekt w oparciu o rozwiązania z projektu budowlanego lub projektu budowlanego oraz wykonawczego, dostarczonego przez Inwestora.


Nasi technolodzy, dyrektorzy kontraktów, kierownicy budowy i inżynierowie budowy, jak również własne brygady montażowe oraz klasyfikowani podwykonawcy i dostawcy, kompleksowo wykonują i serwisują obiekt, na podstawie dostarczonego przez Inwestora projektu. Nasi projektanci przygotowują projekt wykonawczy i realizują kompleksowo obiekt, zgodnie ze Standardem Obiektów Przemysłowych Qamwin. W efekcie Inwestor otrzymuje pozwolenie na użytkowanie obiektu, zgodnego z narzuconymi rozwiązaniami projektu budowlanego.

Projektuj - Buduj
„Jakie optymalne rozwiązania zaproponować w projekcie, aby wybudować obiekt w najlepszej relacji jakości do ceny”
Wariant III:
Przygotowujemy zoptymalizowany projekt i kompleksowo wykonujemy obiekt. W tym modelu, Inwestor otrzymuje od Amwin gwarancję ceny całej inwestycji, przed rozpoczęciem prac projektowych i przenosi odpowiedzialność za błędy projektowe na „Projektanta, Wykonawcę”.


Amwin Design oraz Amwin Nowoczesne Hale przygotowuje ofertę dotyczącą wykonania koncepcji, projektu i kompleksowej budowy obiektu, jak również proponuje pozostałe usługi z zakresu wariantu I. Na tym etapie, na podstawie doświadczenia przewidujemy koszty wykonania całego obiektu, przed rozpoczęciem prac projektowych i określamy je w szczegółowej ofercie oraz koncepcji 2D i 3D. Po podpisaniu kontraktu przygotowujemy projekt i kompleksowo wykonujemy obiekt w zdeklarowanej kwocie ryczałtowej. Inwestor, przed podpisaniem kontraktu, nie posiadając jeszcze projektu, otrzymuje gwarancję utrzymania ceny. W efekcie Inwestor przekazuje upoważnienie do reprezentowania go przed jednostkami administracji, aż do oddania obiektu do użytkowania.

Dostarcz i zmontuj halę lub biurowiec
„Jakie wybrać rozwiązania, aby dostarczyć i zmontować optymalnie halę lub biurowiec”
Wariant IV:
Wykonujemy projekt wykonawczy przez Zespół Amwin Design, dostarczamy i montujemy konstrukcję, ściany, stolarkę i dach hali przez brygady montażowe Amwin.


Inwestor zleca wykonanie projektu wykonawczego, dostawę i montaż hali. Na podstawie doświadczenia, wybieramy optymalną technologię wykonania, bazując na rozwiązaniach konstrukcji stalowej, żelbetowej lub mieszanej. Dostarczamy ściany w oparciu o rozwiązania z płyty warstwowej, kasetonów itp. Wykonujemy dach w technologii blacha, izolacja, folia PVC lub z płyty warstwowej itp. W efekcie Inwestor otrzymuje projekt wykonawczy fundamentów, konstrukcji, ścian i dachu i zleca nam, zamówienie wszystkich materiałów wraz z montażem, w pełnym lub zawężonym zakresie.

Serwisuj
„Jak serwisować obiekt, aby zminimalizować koszty eksploatacji”
Wariant V:
Serwisujemy obiekt w sposób, który ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji.


Amwin Nowoczesne Hale oferuje serwisowanie obiektu zgodnie z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi. W efekcie Inwestor otrzymuje usługę, która jest konieczna dla prawidłowego prowadzenia książki przeglądu obiektu.

Doradzaj w wyborze działki pod hale i biurowce
„Jeżeli masz własną lub jesteś zainteresowany naszą nieruchomością gruntową pod hale i biurowce - zapoznaj się z ofertą - kliknij”
Wariant VI:
Przygotowujemy koncepcję i kosztorys inwestycji do wskazanej nieruchomości.


Na podstawie wskazanej nieruchomości gruntowej przez Inwestora lub wybranej działki z naszej oferty, wspieramy Inwestora przy wyborze optymalnego wariantu. W tym celu wykonujemy badania geologiczne, przygotowujemy plan zagospodarowania terenu oraz kosztorys związany z dostosowaniem mediów do realizacji Inwestycji.

zapytanie ofertowe

Start Firma Oferta Referencje Mapa Realizacji Kontakt