Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

22.07.2020

Dokumentacja, zgody, urzędy, pozwolenia – czyli ścieżka administracyjna przed rozpoczęciem budowy

Każdy, kto myśli o budowie siedziby firmy, musi wziąć pod uwagę konieczność zebrania pełnej dokumentacji, w skład której wchodzą m.in. projekty budowlane oraz zgody na prowadzenie prac. Bez kompletu dokumentów, wizyt w urzędach i przede wszystkim wiedzy na temat całej administracji budowy, nie sposób ruszyć z realizacją, nawet najdokładniej zaplanowanego projektu. Kiedy decyzja o budowie biurowca, hali magazynowej lub galerii handlowej została podjęta, czas więc udać się w drogę, dzięki której projekt będzie mógł przeobrazić się w realnie istniejący obiekt. W skrócie prezentuje się ona następująco:

 1. Stworzenie wstępnej koncepcji architektonicznej

To opracowanie, które przygotować powinno profesjonalne biuro projektowe. Zawiera ono podstawowe, ale niezwykle istotne informacje i założenia, dotyczące planowanej budowy: jak m.in. wielkość i przeznaczenie budynku, powierzchnia zabudowy czy rodzaj materiałów, jakie zostaną użyte podczas budowy. Dobrze sporządzona koncepcja zawiera szkic planowanego budynku, rzut architektoniczny, mapę do celów projektowych, przekrój budynku i wizualizacje. Obejmuje także projekt zagospodarowania terenu, który określa lokalizację budynku, układ dróg, logistykę, ilość i lokalizacje miejsc postojowych itp. Rzetelnie wykonana koncepcja opiera się m.in. na wynikach badań  geotechnicznych, informacjach od gestorów mediów itd. Warto więc powierzyć stworzenie tego opracowania profesjonalistom z doświadczeniem.

 

 1. Wizyta w Urzędzie Miasta lub Gminy

Podczas wizyty w siedzibie lokalnych władz istotne jest zadanie zasadniczego pytania: czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? W przypadku, gdy urząd dysponuje takim planem, wystarczy wystosować prośbę o jego wypis i wyrys. W razie braku takiej dokumentacji, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w którym zawrzeć należy takie informacje, jak: przeznaczenie budynku, powierzchnia i wielkość zabudowy, rodzaj zasilania elektrycznego, sposób odprowadzania i dostarczania wody czy określenie powierzchni biologicznie czynnej. Do złożenia wniosku potrzebne jest także określenie takich parametrów jak: ilość utwardzeń, liczba miejsc postojowych, sposób dojazdu, charakterystyka planowanych budowli np. zbiorników ppoż. Zdarzają się również sytuacje, które wymagają złożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 1. Stworzenie pełnobranżowego projektu budowlanego

Projekt budowlany musi zawierać kompletne informacje, które dotyczą: architektury, zagospodarowania terenu, konstrukcji, technologii, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz infrastruktury drogowej. Przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego wymagać będzie konsultacji z instytucjami działającymi w pobliżu miejsca budowy jak m.in. zarządcą dróg czy konserwatorem zabytków.

 1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Dopiero po zebraniu kompletu dokumentów można dopełnić formalności i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Ścieżka formalności może poszerzyć się o kilka punktów, w zależności od typu inwestycji. W przypadku hal produkcyjnych niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Aby ją zdobyć, w Urzędzie Miasta, należy złożyć wniosek, który następnie trafia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, należy wówczas wystąpić z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Formalności – nie trzeba załatwiać ich samodzielnie

Rozbudowana ścieżka formalności potrafi zniechęcić Inwestora. W takich chwilach z pomocą przychodzą doświadczone firmy, takie jak nasza. Dyrektorzy Kontraktu Amwin – kompleksowo opiekują się Klientem i realizacją Jego inwestycji. Poza stworzeniem pełnobranżowego projektu budowlanego i generalnym wykonawstwem, prowadzimy Klienta przez cały proces inwestycji, pilnując harmonogramu administracji budowy. Dzięki temu, że działamy na rynku od 25 lat, wiemy kiedy, jak i gdzie należy się udać, jaki wniosek złożyć, jak go napisać, jakie warunki spełnić i w jakim terminie możemy się spodziewać odpowiedzi. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, reprezentujemy Klientów w jednostkach administracyjnych i kompletujemy całą niezbędną dokumentację. Przygotowujemy wszystkie materiały, uzyskujemy pozwolenia na budowę i podejmujemy wszystkie te działania, które są niezbędne do rozpoczęcia prac nad projektem. Klient nie pozostaje sam, a my zyskujemy pewność, że dokumentacja jest pełna i zgodna z aktualnymi wymogami branży. Zastanawiając się nad wyborem wykonawcy obiektu, warto zwrócić uwagę na to,  ile czasu można zaoszczędzić, oddając prowadzenie inwestycji w ręce profesjonalistów.

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas