Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

17.02.2020

Dlaczego warto wybrać formułę projektuj – buduj?

Powszechnie obowiązującym jeszcze do niedawna modelem współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, był model “Buduj”. Opierał się on na realizacji założeń projektowych biura architektonicznego przez, niezwiązaną z tym biurem projektowym, firmę budowlaną – wykonawcę. Obecnie ten model wypierany jest przez formułę działania “Projektu i buduj” (ang. design-build), która rozszerza zakres obowiązków, zwiększa potencjał możliwości po stronie Wykonawcy i co najważniejsze, daje Inwestorowi szereg korzyści i poczucie bezpieczeństwa w rozwoju biznesu.

Charakterystyka formuły “Projektuj i buduj”

Głównym aspektem, który odróżnia ten model od formuły “Buduj”, jest szersze spektrum działań firmy, którą wybieramy na Partnera. Jak sama nazwa wskazuje, model obejmuje zarówno prace projektowe, jak i budowlane. W tej formule więcej działań leży w gestii Wykonawcy – odpowiada bowiem nie tylko za projekt, ale także pozostałe działania aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Model “Projektuj i buduj” rozpoczyna się od analizy potrzeb, możliwości, celu, a także oczekiwań Inwestora. Po ich rozpoznaniu doradcy firm działających w takim systemie – jak m.in. Spółka Amwin – udzielają kompleksowego wsparcia merytorycznego. Doradzają m.in. w zakresie lokalizacji nieruchomości, zlecają badanie gruntu, pomagają uzyskać pozwolenie na budowę, itp. Na postawie rozpoznanych potrzeb Inwestora przechodzi się do przygotowania projektu – poczynając od stworzenia koncepcji architektonicznej w formie wizualizacji, a kończąc na wykonaniu pełnobranżowego projektu budowlanego. Jest on milowym krokiem do podjęcia dalszych działań, a konkretnie rozpoczęcia budowy obiektu.

Najważniejsze korzyści modelu działania “Projektuj i buduj”

– Oszczędność czasu Inwestora – dzięki zaangażowaniu jednej firmy do realizacji całego przedsięwzięcia. Nad całością przebiegu inwestycji czuwa 1 osoba reprezentująca firmę – dyrektor kontraktu, który pozostaje w stałym kontakcie z Inwestorem. To on pośredniczy i wymienia informacje między specjalistami zajmującymi się poszczególnymi etapami realizacji przedsięwzięcia. W modelu „Projektuj i buduj” pracownicy firmy wyręczają w wielu działaniach Klienta, załatwiając formalności w Jego imieniu (np. reprezentując Go w urzędach, konsultując na bieżąco projektantów z wykonawcami prac na budowie itd.). Inwestor oszczędza czas ze względu na to, że konsultuje się z dyrektorem kontraktu, który zawiaduje całym procesem, pilnuje terminów, dba w imieniu Inwestora o jakość prac i materiałów itp.
– Oszczędność pieniędzy Inwestora – zlecając zarówno projekt, jak i generalne wykonawstwo jednej firmie, uzyskujemy z reguły niższą cenę za całość, w porównaniu z modelem, w którym korzystalibyśmy z usług dwóch odrębnych jednostek. Firmy budowlane rozumieją potrzeby Inwestora i w zamian za jego lojalność i zaufanie – proponują niższą cenę wykonania.
– Krótszy czas realizacji inwestycji – z uwagi na płynne i sprawne przechodzenie z jednego etapu do kolejnego. Pracownicy kilku branż pochodzący z jednej firmy od początku procesu inwestycji mają ułożony harmonogram prac, który zakłada płynne wdrażanie etapów realizacji. W modelu „Projektuj i buduj” nie ma mowy o przestojach, czekaniu na terminy. Zgodnie z założonym planem, w określonym czasie, dostępni są pracownicy poszczególnych działów, szczebli i niezbędny, w danym momencie sprzęt. Organizacja pracy wygląda zupełnie inaczej niż w „patchworkowym” podejściu do realizacji procesu inwestycji.

– Sprawniejszy obieg informacji – co zdecydowanie ułatwia fakt, iż przepływ wszelkich danych następuje na drodze wykonawca – Inwestor (nie ma dodatkowej firmy pośredniczacej, którą należałoby także informować o postępach w realizacji).

– Optymalny projekt budynku – projektanci, którzy mają stały kontakt z późniejszym wykonawcą na placu budowy (bo pracują w jednej organizacji) – patrzą na projekt bardziej praktycznie niż „artyści”, których zadanie skończy się w momencie akceptacji projektu przez Klienta. Od początku procesu tworzenia koncepcji znają oni budżet, jaki Inwestor przeznaczył na realizację całości. Dzięki temu zapewniają praktyczne podejście, optymalne nie tylko pod kątem stosowanych rozwiązań, ale także czasu realizacji i co ważne budżetu Klienta. W modelu „Projektuj i buduj” to projektant dobiera materiały budowlane, technologie wykonania poszczególnych modułów, systemy montażowe. Dzięki temu, że projektant jest jednocześnie wykonawcą – projekt jest zoptymalizowany. Firmy, takie jak Amwin, gwarantują utrzymanie ceny z etapu złożenia oferty. Nie ma tu więc mowy o sytuacji, w której wykonawca wycenia realizację projektu na więcej niż oszacowało, niezwiązane z firmą budowlaną, biuro projektowe. W przypadku formuły współpracy ograniczonej do „Buduj”, takie sytuacje niestety nie są rzadkością.

– Eliminacja sytuacji konfliktowych – projektant i generalny wykonawca w jednym oznacza jedną strukturę pracy i jeden schemat organizacyjny. W przypadku kilku firm podwykonawczych, te obszary nie zawsze pokrywają się i nierzadko dochodzi do nieporozumień.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas