Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

10.08.2020

Zmiany w przepisach budowlanych

Nadchodzi istotna zmiana dla Inwestorów i wykonawców – branża budowlana doczekała się nowelizacji, dzięki której załatwianie formalności, związanych z realizacją inwestycji, ma być szybsze i łatwiejsze. W drugiej połowie września 2020r. przekonamy się, czy najnowsze propozycje można wcielić w życie w sposób, który uprości procedury, związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę czy sporządzaniem niezbędnej dokumentacji. Przyjrzeliśmy się najistotniejszym propozycjom, jakie zawarte zostały w ustawie z dn. 13 lutego 2020 roku, a które obowiązywać będą po 19 września 2020 roku. Zaproponowane reformy stanowią krok w stronę minimalizacji formalności, związanych z kompletowaniem dokumentacji, a także przyspieszeniem procesów inwestycyjno-budowlanych w kilku aspektach, które dotychczas mogły stanowić pewne utrudnienie.

Projekt budowlany – nowy kształt dokumentu

Zbliżające się zmiany w przepisach mają uprościć przygotowanie projektu budowlanego, a tym samym przyspieszyć załatwianie formalności związanych z realizacją inwestycji. W drugiej połowie września projekt budowlany przestanie funkcjonować jako jednolity dokument, prawo rozdzieli go na 3 części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Najpierw, w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Projekt techniczny natomiast przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Nowe prawo dokładnie precyzuje również, jakie elementy muszą zawierać poszczególne części projektu. Dzięki temu unikniemy wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych.

 

 

 

Zmiany w prawie budowlanym: gdzie jeszcze czekają ułatwienia?

Nowelizacja nie tylko zmniejsza wymagania dotyczące projektu budowlanego ale także znacznie skraca wykaz obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Z kolei poszerza się lista robót budowlanych, które nie muszą być od tej pory zgłaszane. Przebudowa, remontowanie, instalowanie czy utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej to czynności, na które nie trzeba będzie pozyskiwać specjalnego pozwolenia. Działania te obejmują m.in. takie obiekty, jak tymczasowe obiekty budowlane niepołączone z gruntem, zatoki parkingowe, pomosty do 25m czy zjazdy z dróg krajowych oraz wojewódzkich. Dzięki temu prowadzenie inwestycji i jej poszczególnych etapów będzie można planować wcześniej i przeprowadzać sprawniej.

Jedną z długo wyczekiwanych zmian jest także ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Od jesieni 2020r. na obie decyzje organy administracyjne będą miały 5 lat (odpowiednio: od dnia jej ogłoszenia / doręczenia czy też dnia kiedy, w którym  stała się ona stateczna).

Ponadto, ustawa wprowadza uproszczone postępowanie legalizacyjne, które pozwala bez ponoszenia dodatkowych opłat, na legalizację samowoli budowlanych, które powstały co najmniej 20 lat temu.

Zmiany w odstępstwach od przepisów techniczno-budowlanych

Kolejna zmiana w prawie budowlanym dotyczy odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Określają one warunki techniczne, którym odpowiadać muszą obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Do września organ administracji architektoniczno–budowlanej może udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Po nowelizacji będzie mógł to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. Zgody na odstępstwa, w zależności od ich charakteru, udzielane będą odpowiednio po konsultacji i wydaniu opinii przez: wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego konserwatora zabytków lub komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie jak dotychczas – przez organ administracji architektoniczno- budowlanej.

Wzrost bezpieczeństwa pożarowego budynków to jedna z większych zmian w prawie budowlanym, rekomendowana przez ustawodawcę. Pod uwagę wzięto przede wszystkim te obiekty, które funkcjonują jako miejsca rozrywki. Obecnie Inwestorzy będą musieli zdobyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

To zaledwie niewielki ułamek zmian, jakie zaproponowane zostały w ramach nowelizacji ustawy o prawie budowlanym. Podejmując decyzję o inwestycji, warto dokładnie zapoznać się z nowymi procedurami, a najlepiej wybrać generalnego wykonawcę, który zna aktualne prawo i dostosuje wszelkie planowane kroki w Twoim procesie inwestycji do nowych, uproszczonych realiów.

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas