Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

26.08.2020

Wymagania PPOŻ dla hal i magazynów

Każdy budynek powinien spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach budowlanych. Oczywiście dotyczy to również hal produkcyjnych, przemysłowych oraz magazynów, które ze względu na specyfikę swojej działalności, zobowiązane są szczególnie do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, pracownikom, jak i ochronę znajdujących się wewnątrz urządzeń, materiałów i towarów. Te ostatnie mają różny charakter i przechowywane powinny być w jasno określonych, dostosowanych do ich specyfiki warunkach.

W związku z powyższym dla projektowanych obiektów określane są takie parametry jak między innymi: gęstość obciążenia ogniowego, klasa odporności ogniowej budynków i ich elementów oraz wielkość stref pożarowych. Wymagania, spełniane przez budynek w ramach ochrony przeciwpożarowej, określone są między innymi w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w rozporządzeniu  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Warunki ochrony przeciwpożarowej – najważniejsze czynniki

Dla ustalenia warunków ochrony przeciwpożarowej należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Obejmują one przede wszystkim funkcje budynku, jego przeznaczenie oraz sposób, w jaki na co dzień się z niego korzysta. Istotną rolę odgrywa również lokalizacja  budynku oraz odległość od sąsiadujących nieruchomości, obiektów budowlanych i pozostałych elementów infrastruktury. W warunkach technicznych określa się wyraźnie, w jakiej odległości od granic działek można stawiać nowe budynki. Zależne jest to od wielu czynników m.in..: przyjętego obciążenia ogniowego czy klasy pożarowej budynku , tak aby obszar oddziaływania pożarowego na sąsiednie nieruchomości zawarł się w granicy terenu inwestycji. Do wymogów należy się zatem dostosować już na etapie planowania inwestycji, projektowania architektury obiektu oraz podczas wyboru materiałów budowlanych. Obowiązkiem zarówno projektanta jak i wykonawcy, jest zastosowanie takich materiałów, które ochronią konstrukcję przed uszkodzeniem w razie pożaru, nie dopuszczą do rozprzestrzeniania się ognia, a także nie będą zagrażać otoczeniu, np. poprzez nadmierne rozprzestrzenianie się dymu.

Bezpieczeństwo pożarowe w obrębie budynku

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku to kolejny istotny wymóg, jaki musi spełniać hala produkcyjna lub magazyn. Projekt budowlany musi uwzględnić skuteczne zabezpieczenie przestrzeni magazynowej i produkcyjnej przed wybuchem oraz rozprzestrzenianiem się pożaru. Istotne pod tym względem jest przemyślane rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz urządzeń gaśniczych. Projektant  dostarcza niezbędnych wytycznych, na podstawie których powstaje Instrukcja przeciwpożarowa danego budynku wraz ze schematem sposobu ewakuacji, lokalizacją urządzeń ochrony przeciwpożarowej itp.

Obowiązkiem właściciela budynku jest dokładne i czytelne oznaczenie dróg ewakuacyjnych, miejsc, w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, punkty wyłączników zasilania i instalacji gazowych, a także wskazanie pomieszczeń, w których mogą znajdować się produkty łatwopalne. Pamiętać przy tym należy nie tylko o bezpieczeństwie pracowników oraz osób przebywających na terenie budynku, ale także ekip ratunkowych, które przybędą na miejsce w razie pożaru.

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas