Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

08.12.2021

Rozbudowa istniejącego zakładu – czy może się udać bez zawieszania działania firmy?

Rozbudowa zakładu produkcyjnego przy nieprzerwanej działalności firmy to trudne zadanie. Pogodzenie prac związanych z realizacją procesów produkcyjnego i budowlanego wymaga kompromisów i pełnej współpracy pomiędzy Inwestorem i generalnym wykonawcą. Kluczem jest odpowiednie planowanie z uwzględnieniem potrzeb obu stron i koordynacja działań mających na celu realizację wspólnych dążeń.

Rozbudowa istniejącego zakładu bez zawieszania produkcji to coraz częściej spotykany model. Część hal produkcyjnych wznoszono z myślą o rozbudowie w przyszłości wraz ze wzrostem skali biznesu, jednak nawet w takich obiektach jest to zadanie wymagające wielu ustępstw z obu stron, nieskrępowanego dialogu i pełnej współpracy na każdym etapie. Realizacja procesu rozbudowy może trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy – wszystko zależy od skali projektu, stopnia jego skomplikowania oraz możliwości działania firmy budowlanej na terenie rozbudowywanego zakładu. W trakcie konieczne może okazać się wdrożenie wielu rozwiązań tymczasowych. Duże znaczenie podczas planowania rozbudowy ma wielkość posesji, bieżąca organizacja procesu produkcyjnego oraz logistyka zakładu i terenów wokół niego. Czasami jedynym dobrym rozwiązaniem okazuje się częściowy outsourcing lub przeniesienie prac do pobliskich obiektów, dostępnych w lokalnej ofercie hal na wynajem.

Planowanie i koordynacja na linii bieżąca produkcja – firma budowlana realizująca rozbudowę

Aby odnieść sukces w tej materii konieczna jest ciągła i sprawna komunikacja pomiędzy wykonawcą i osobami odpowiedzialnymi za organizację produkcji w zakładzie Inwestora. Projekt rozbudowy ma zazwyczaj na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, a równoległa realizacja procesów na ograniczonej przestrzeni może stanowić pewne utrudnienie. Wiele zależy od warunków w istniejącym zakładzie produkcyjnym. Duże znaczenie ma też ilość dostępnej przestrzeni i swoboda w jej tymczasowym adoptowaniu. Każdy element musi być przemyślany pod kątem możliwości realizacji kolejnych etapów procesu budowlanego oraz płynności produkcji. Zadaniem wykonawcy jest zorganizowanie placu budowy w taki sposób, aby budowa kolejnego skrzydła hali nie ingerowała w działający proces produkcyjny. Kluczem do sprawnej realizacji rozbudowy jest więc dobrze zaplanowana logistyka zarówno zakładu produkcyjnego jak i prowadzonych prac budowlanych.

rozbudowa zakładu nie przeszkadza w bieżącej działalności firmy

Tymczasowe rozwiązania, które sprawdzają się podczas rozbudowy działających zakładów

Czasami konieczna jest tymczasowa relokacja magazynu czy niektórych stanowisk w obrębie posesji Inwestora. Inne, bardziej zdecydowane rozwiązania to np. tymczasowy wynajem miejsca w innej lokalizacji lub zlecenie części procesów logistycznych na zewnątrz. Czasem dobrym rozwiązaniem może okazać się kondensacja kluczowych etapów produkcji na mniejszej przestrzeni i przeniesienie części procesów przygotowawczych czy uzupełniających. Jednym z rzadziej stosowanych rozwiązań jest przeniesienie magazynu lub części produkcji do lekkich hal namiotowych, które ustawia się na posesji Inwestora lub w jej bliskim sąsiedztwie. Nierzadkim rozwiązaniem, jakie stosują generalni wykonawcy, jest także wynajem terenów sąsiadujących z działką budowlaną na potrzeby organizacji biura budowy czy prowadzenie prac „roboczych”, częściowego montażu, magazynowania materiałów budowlanych itp. Wówczas koszt realizacji inwestycji wzrasta o cenę wynajmu, jednak w większości przypadków korzyści z zachowania ciągłości produkcji w rozbudowywanej firmie, przewyższają koszty związane z wynajmem terenu.

Jednym z większych wyzwań w trakcie realizacji projektów, polegających na rozbudowie hal produkcyjnych w zakładach, które kontynuują produkcję, jest wykonanie zadań wymagających ingerencji w przestrzeń, na której realizowane są określone procesy magazynowe, transportowe i produkcyjne. Nie zawsze rozbudowa zakładu dotyczy przecież kolejnej, nowej hali. Dziś siedziby firm w większości są projektowane w taki sposób, aby ułatwić ich rozbudowę w przyszłości, dostosowane są do tego użyte podczas wcześniejszych etapów materiały budowlane, odpowiedni jest układ przestrzeni i ustawienie obiektu na działce, z myślą o przyszłości. Zdarza się jednak, że rozbudowa dotyczy powiększenia istniejącej hali, co musi wiązać się z choć chwilową ingerencją w ciągłość procesów produkcyjnych. W takim przypadku znów najważniejszy jest dobry plan, który bierze pod uwagę specyfikę branży firmy produkcyjnej, porę roku a nawet rozkład urlopów pracowników firmy.

Nowa siedziba producenta tkanin meblowych

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Kluczowe w całym przedsięwzięciu jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ludziom pracującym przy produkcji i na budowie, co w dobie pandemicznych obostrzeń generuje dodatkowe ograniczenia. Trzeba uwzględnić także zachowanie i utrzymanie odpowiednich warunków, jakich wymagają maszyny stosowane w procesach produkcyjnych. Często jest to kosztowny sprzęt, który wymaga zabezpieczenia przed nadmiarem pyłu, zbyt dużymi wibracjami czy wyładowaniami elektrostatycznymi. Doświadczony generalny wykonawca potrafi przewidzieć te ewentualności i wspólnie z Inwestorem ustalić najbardziej optymalny harmonogram działań. Podsumowując, każdy projekt tego typu potwierdza, że zrozumienie i koncentracja na realizacji wspólnego celu, pozwalają sprawnie zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.

Hala biurowca - rozbudowa

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas