Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

26.04.2022

Przygotowanie placu budowy. Co jest konieczne, aby rozpocząć realizację budowy obiektu?

Budowa obiektu w zgodzie z przepisami BHP

Budowa domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego, magazynu, hali przemysłowej czy pawilonu handlowego wymaga wykonania szeregu prac przygotowawczych, specyficznych dla danej inwestycji. Pomimo różnic, które dotyczą np. wielkości i głębokości posadowionych fundamentów, zastosowanych materiałów czy technologii, na wstępie każdy , kto planuje budowę ma ten sam obowiązek – odpowiednie i zgodne z wytycznymi BHP przygotowanie placu budowy.

Bez względu na to, czy stawiany jest budynek o konstrukcji żelbetowej, który wymaga wykonania głębokich fundamentów, czy też jest to lekka konstrukcja z drewna lub stali, należy zapewnić bezpieczne warunki pracy ekipie budowlanej i ochronę osób postronnych. Zalecane czynności w znacznej części wynikają z przepisów BHP i dotyczą:

 • ochrony terenu budowy przed dostępem osób postronnych,
 • zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z ogólnymi przepisami BHP,
 • stworzenia bezpiecznego środowiska do pracy dźwigów, zwyżek czy ciężarówek transportowych oraz do montażu rusztowań.

Zabezpieczanie placu budowy

Nawet najlepiej zorganizowany plac budowy jest miejscem, w którym istnieje potencjalne zagrożenie. Specjalistyczne maszyny, ciężki sprzęt, wykopy, pręty zbrojeniowe czy betonowe wylewki to tylko kilka przykładów.

Aby ograniczyć ryzyko do minimum, przepisy regulują konkretne obowiązki. Ich wykaz zawierają cztery dokumenty:

 • Prawo budowlane,
 • Kodeks pracy,
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

 

plac budowy, a jego zabezpieczenie

Zgodnie z przepisami za zabezpieczenie placu budowy odpowiada Inwestor. Zadanie to powinno być wykonane jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek prac. Do jego najistotniejszych elementów zalicza się postawienie ogrodzenia, którego wysokość powinna wynosić minimum 1,5 metra. Jego konstrukcja również musi być bezpieczna, dlatego niedopuszczalne jest np. montowanie prowizorycznych przegród z drutu kolczastego. Jeżeli postawienie ogrodzenia nie jest możliwe, teren budowy powinien zostać oznaczony tablicami ostrzegawczymi i otoczony taśmą. Zaleca się też ustawienie barierek z oświetleniem przy wykopach. Można również zatrudnić pracowników ochrony. W świetle prawa obowiązkiem Inwestora jest „opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

W praktyce, oczywiście w przypadku współpracy z firmą taką jak Amwin, która kompleksowo świadczy usługę w formule projektuj-buduj i przejmuje na siebie całość prac i administrację, Inwestor, na podstawie umowy ceduje te obowiązki  na generalnego wykonawcę

dobrze zorganizowany plac budowy to podstawa

Zaplecze socjalne dla pracowników

Wymienione wcześniej rozporządzenie dotyczące BHP podczas wykonywania robót budowlanych nakłada też na Inwestora obowiązek przygotowania zaplecza socjalnego dla pracowników. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż praca na powietrzu osiem godzin dziennie, często w niesprzyjających warunkach pogodowych, stwarza potrzebę wypoczynku w bardziej komfortowych warunkach.

Pracownik budowlany musi więc mieć gdzie zjeść, skorzystać z toalety, umyć się, przebrać czy schronić przed deszczem. W tym ostatnim pomagają najczęściej specjalne wiaty i daszki. Do pozostałych celów wykorzystywane są specjalne kontenery socjalne. Niezbędne jest też zapewnienie pracownikom apteczki pierwszej pomocy oraz przeszkolenie przynajmniej jednej osoby w posługiwaniu się jej zawartością.

budowa hali dla firmy motoplast

Utwardzenie terenu i przygotowanie dróg dojazdowych

Trzecim istotnym etapem przygotowania placu pod budowę dowolnego obiektu jest utwardzenie podłoża. Warto pamiętać, że większość prac wykonywana jest za pomocą dźwigów i zwyżek. Elementy stalowej konstrukcji czy żelbetowe prefabrykaty muszą być dowiezione na plac budowy i składowane w odpowiednim miejscu. Dlatego obowiązkowo trzeba zadbać o dojazd na plac budowy i miejsce do przechowywania części konstrukcji i materiałów wykończeniowych.

Wznoszenie konstrukcji nośnej i montaż obudowy zewnętrznej wymagają ustawienia rusztowania. Zarówno ono, jak i zwyżki, z których można mocować materiały izolacyjne, płyty warstwowe czy okładziny na elewacji, wymagają utwardzonej powierzchni wokół budowanej hali. Tylko wówczas można zagwarantować wystarczające warunki bezpiecznej pracy.

Równanie terenu pod budowe hali handlowej

Utylizacja odpadów

Przygotowując plac budowy pod inwestycję, nie można też zapomnieć o odpadach. Przepisy dotyczące ich zagospodarowania wyraźnie zakazują umieszczania takich elementów w publicznych pojemnikach na śmieci. Rozwiązaniem jest kontener na odpady budowlane zakupiony przez firmę wykonawczą lub wypożyczony z odpowiedniego skupu złomu. Należy także zadbać o segregację pozostałości po montażu i wywiezienie ich do odpowiedniej firmy utylizacyjnej.

Przygotowanie placu budowy do budowy hali

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas