Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

06.10.2019

Jak wygląda proces realizacji inwestycji – jakie są poszczególne etapy prac

Projektowanie hal i innych rodzajów obiektów to wieloetapowa droga. Nie każdy Inwestor zdaje sobie sprawę ze złożoności takich działań oraz – przede wszystkim – z możliwych ułatwień.

 

 

I. Etap – Konsultacje wstępne

Proces realizacji inwestycji zaczyna się od spotkania z reprezentantem generalnego wykonawcy. Celem konsultacji jest naświetlenie potrzeb Klienta i udzielenie mu fachowego wsparcia, które ułatwi podejmowanie decyzji w późniejszych etapach realizacji inwestycji.

II. Etap – Prace przedprojektowe

Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji wykonywane są tzw. prace przedprojektowe. Polegają one na zaplanowaniu zagospodarowania terenu oraz zaprojektowaniu układu funkcjonalnego i elewacji. W tym czasie przygotowywana jest mapa do celów projektowych oraz przeprowadzane są badania gruntowe oraz geotechniczne. Tworzy się operaty wodno-prawne i środowiskowe. Zespół wykonawcy zdobywa zapewnienia od gestorów mediów oraz przygotowuje wizualizację 3D. Po wykonaniu tych kroków następuje podpisanie umowy.

III. Etap – Projekt budowlany

Realizator przystępuje do wykonania branżowego projektu budowlanego. Powstaje plan zagospodarowania działki lub terenu, który jest sporządzany na mapie do celów projektowych. Tworzony jest również projekt architektoniczno-budowlany, który określa formę, funkcję i konstrukcję danego obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz zaplanowane rozwiązania materiałowe i techniczne. Konieczne jest również zaplanowanie układu konstrukcji danego obiektu budowlanego, w którego skład wchodzą: zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia potrzebne do ich obliczeń oraz ich wstępne wyniki. Dodatkowo tworzone są rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności: instalacji elektrycznych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Sporządzana jest także analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii oraz warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej. Zależnie od danego terenu, konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków.

IV. Etap – Właściwa realizacja

Etap końcowy to już sama realizacja obiektu (budowa) przez monterów i z udziałem kadry inżynierskiej, która czuwa nad poszczególnymi pracami. Ostatni krok zamykający całą pracę to  oddanie obiektu do użytkowania w ręce Inwestora.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas