zapytanie ofertowe

PRZEJDŹ DO
FORMULARZA WYCENY,
ZOSTAW NAM SWOJE
DANE, A SKONTAKTUJEMY
SIĘ Z TOBĄ.

przejdź

Hala produkcyjna

Cym jest hala produkcyjna?

Hala produkcyjna to obiekt o fundamentalnym znaczeniu dla projektowanego procesu technologicznego. Stanowi jego obudowę, ale też wytycza przestrzenne ramy instalacji produkcyjnych. Podstawą sprawnego planowania w produkcji są dobrze zaprojektowane hale. Produkcja bowiem może osiągnąć właściwą wydajność jedynie w warunkach podporządkowanych podstawowemu procesowi wytwórczemu.

Koncepcja

Spełniająca swe zadanie hala produkcyjna to przede wszystkim dobrze przygotowana koncepcja. Dzięki bliskiej współpracy z Klientem nasi projektanci już na wstępnym etapie prac uwzględniają pełną specyfikę procesu technologicznego, jego wymogi oraz synchronizację przepływu prac w obrębie całego przedsiębiorstwa. To etap kluczowy, na którym maksymalnie wsłuchujemy się w oczekiwania przyszłego użytkownika obiektu i pozostajemy do jego dyspozycji w momencie tworzenia głównych założeń procesu. Dobrze przemyślany podział stref, nastawiony nie tylko na podstawowy proces produkcji, lecz uwzględniający również niezbędne procesy pomocnicze, takie jak transport wewnętrzny, magazynowanie i kontrola jakości, stanowi podstawę dalszych prac.

Projekt

Projektowane przez nas hale produkcyjne to efekt optymalizacji kosztów i rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. Jest on możliwy dzięki technologii zapewniającej daleko idącą swobodę w kształtowaniu kubatury obiektu oraz doborze typu ścian i dachu, rodzaju i ilości drzwi, bram, doków oraz naświetli i otworów okiennych, a także elementów konstrukcyjnych podtrzymujących linię produkcyjną. Elastyczność, z jaką podchodzimy do każdego z naszych zleceń, umożliwia korygowanie założeń koncepcyjnych również na etapie prac projektowych. Uwzględniamy przy tym możliwość ewentualnej modyfikacji procesu produkcji w przyszłości, a co za tym idzie – perspektywiczną potrzebę rozbudowy hali.

Budowa

Czas, w jakim hala produkcyjna stanie się obiektem pełnofunkcjonalnym, przekłada się na rentowność całej inwestycji i tempo zwrotu kosztów. Dlatego staramy się maksymalnie skrócić okres budowy, montażu i rozruchu. Dysponujemy własnymi ekipami budowlano-montażowymi oraz wykwalifikowaną kadrą inżynierską, zapewniającą odpowiedni nadzór nad jakością i tempem robót. Naszym kluczem do sukcesu jest sprawna organizacja placu budowy oraz szybko reagujący system dostaw zasobów ludzkich i materiałów.

Wsparcie od A do Z

Powstająca hala produkcyjna generuje szereg formalności. Jest to procedura świetnie przez nas opanowana. Dlatego też bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przebieg całego procesu inwestycyjnego, reprezentując Klienta przed organami administracji. Nasza oferta to komplet opracowań i dokumentów – od prac studyjnych mających na celu ocenę przydatności nieruchomości gruntowej pod budowę czy też wytypowanie optymalnej lokalizacji, przez sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych – po realizację całości budowy i prace montażowe. Aktywnie bierzemy udział w końcowym uruchomieniu hali oraz testach instalacji. Prace uznajemy za zakończone dopiero w momencie, w którym hala produkcyjna osiąga pełną funkcjonalność. Udzielamy gwarancji, w ramach których nasi Klienci mogą liczyć na nas także po wdrożeniu obiektu.

Optymalny projekt i kompleksowe wykonanie
Unikalną cechą pracy naszego zespołu jest bliska współpraca z inwestorem, której celem jest stworzenie i wybór koncepcji zgodnej z wizją i oczekiwaniami finansowymi. Stawiamy na dopasowaną technologię do obiektu, dobrą koncepcję architektoniczną i najwyższy poziom merytoryczny projektu zgodnego z przeznaczeniem, jak również poszukiwanie poprawy jakości i efektywności bieżących operacji przedsiębiorstwa. Dzięki zaangażowaniu doświadczonej kadry inżynierskiej, z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i kompleksowym wykonawstwie obiektów oraz własnym ekipom montażowym, jak również klasyfikowanym dostawcom i podwykonawcom, gwarantujemy najwyższą jakość i estetykę wykonania hali.

nagrody

Copyright Amwin 2017

designed by H7