Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

30.03.2022

Hala magazynowa na działce – gdzie ulokować ją zgodnie z przepisami?

Usytuowanie hali magazynowej na działce nie może być dowolne. Ograniczenia stawiają zarówno przepisy, jak i sposób eksploatacji budynku.

Jakie czynniki decydują o lokalizacji hali magazynowej?

Projektowanie hali magazynowej wymaga przede wszystkim uwzględnienia jej przeznaczenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Wyposażenie i kubatura powinny być dostosowane do ilości oraz rodzaju składowanych towarów. Ważne jest aby magazyn spełniał warunki przechowywania konkretnych towarów np. produktów spożywczych. Istotny jest też sposób magazynowania towarów – (np. hala wysokiego składowania). Ponad wszystko, budynek powinien zapewniać maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wielkość działki. To ona powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności. Teoretycznie możliwe jest ustawienie obiektu blisko ogrodzenia, warto jednak zastanowić się, w jaki sposób towar będzie dostarczany do hali i jak w przypadku pożaru dotarłyby do niego służby ratownicze. Czynnik ten jest na tyle istotny, że został uwzględniony w przepisach budowlanych. Ostatecznie o ulokowaniu hali na działce decydują:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • komfort eksploatacji budynku,
 • zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie niezbędne do obsługi hali.
Budowa hali dla Jorinco

Lokalizacja hali a bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa jest zapewne najważniejszym czynnikiem, na jaki kładą nacisk wszelkie przepisy budowlane i stosowane normy. Wynika to z faktu, że ogień jest niszczycielskim żywiołem, pochłaniającym wszystko na swojej drodze. Ponadto szybko się rozprzestrzenia, a magazyn wypełniony tekstyliami, papierem czy środkami chemicznymi jest dla niego środowiskiem doskonałym. Od zaprószenia ognia do całkowitego zniszczenia obiektu może minąć bardzo niewiele czasu – zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko wybuchu. Dlatego niezbędne jest stosowanie działań profilaktycznych, do których zalicza się między innymi stawianie budynków w odpowiedniej odległości od siebie.

Przepisy budowlane określają minimalną odległość hali magazynowej od granicy działki. Jest ona uzależniona m.in. od tego, w którą stronę zwrócony jest obiekt, czy ściana jest pełna czy zawiera elementy stolarki otworowej. Minimalna odległość hali magazynowej od granicy z działką niezabudowaną wynosi 4 m (w zależności od obciążenia ogniowego). Zbliżyć na 3 metry możemy się do granicy działki w przypadku, kiedy na sąsiedniej działce stoi już budynek i zachowujemy od niego prawidłową odległość itp.

W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego prawo narzuca bardzo surowe normy. Reguluje je Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawę wymogów dla danego obiektu zawsze stanowi klasyfikacja pod względem obciążenia ogniowego. Im jest ono większe, tym większa powinna być odległość od granicy działki czy innych obiektów. Precyzyjne obliczenie tego parametru wymaga wiedzy na temat materiałów budowlanych, konstrukcji hali czy składowanych towarów. Dlatego każdy budynek powinien być oceniony indywidualnie przez doświadczonego projektanta.

Jorinco - Budowa Hali

Lokalizacja hali a MPZP

Poza bezpieczeństwem pożarowym i prawem budowlanym, planując usytuowanie obiektu na działce budowlanej należy, w pierwszej kolejności, przeanalizować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzję o Warunkach Zabudowy.

Dokumenty te określają m.in. :

 • czy dana działka jest działką budowlaną,
 • jakie obiekty można na niej ulokować, 
 • budowę, jakiego rodzaju inwestycji, dopuszcza się na tym terenie, o jakim przeznaczeniu,
 • jakie są ograniczenia dotyczące ich ustawienia (np. linia energetyczna, brak dostępu do wody, ochrona konserwatorska, strefy ochronne wód podziemnych itp.),
 • jaki procent działki można zabudować, a jaka część musi pozostać terenem zielonym,
 • graniczne wymiary budynku tj. wysokość, szerokość elewacji frontowej,
 • materiały elewacyjne,
 • i inne…

Inwestowanie w infrastrukturę firmy zazwyczaj ma charakter perspektywiczny. Wiedząc, że w okolicy nie powstanie inna hala, a teren działki i przepisy umożliwiają powiększenie własnego magazynu, przedsiębiorca może inwestować w konstrukcję bez ryzyka ponoszenia dużych wydatków w przyszłości. Dobudowanie modułu jest bowiem znacznie tańsze niż budowa kolejnej hali.

Podbudowa pod droge - lokalizacja hali

Lokalizacja hali a techniczne możliwości jej eksploatacji

Planując rozmieszczenie hali magazynowej na działce, należy też pomyśleć o komforcie jej obsługi. Do załadunku i rozładunku niektórych typów towarów niezbędne są dodatkowe urządzenia dźwigowe, wózki widłowe, podjazdy i inne podobne rozwiązania. Niezastąpiony jest też plac manewrowy o odpowiedniej powierzchni i właściwie utwardzony. Na wszystkie te elementy, a często także na środki ochrony, takie jak strażnica, szlabany czy bramki, musi znaleźć się miejsce. Planuje się to już na etapie projektowania budynku.

Należy też dodać, że przepisy dopuszczają przesunięcie budynku w kierunku granicy czy innego obiektu. Warunkiem jest jednak wzniesienie ściany oddzielenia pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej REI.

Hala na wynajem we wrześni będzie gotowa latem 2022

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas