zapytanie ofertowe

PRZEJDŹ DO
FORMULARZA WYCENY,
ZOSTAW NAM SWOJE
DANE, A SKONTAKTUJEMY
SIĘ Z TOBĄ.

przejdź

Hala magazynowa

Hale i magazyny

W wielu gałęziach współczesnego biznesu logistyka to kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Jej sprawność decyduje o sukcesie, a nierzadko o losie firmy. Nie tylko firmy spedycyjne, ale niemal każde przedsiębiorstwo zajmujące się handlem, produkcją czy nawet usługami, niezależnie od wielkości potrzebuje przestrzeni do magazynowania i zabezpieczania swoich towarów. Hala magazynowa, stanowiąca podstawową komórkę w krwiobiegu logistycznym, to obiekt, od którego często silnie zależy tempo całego procesu biznesowego. Niewybaczalnym, choć wciąż powielanym błędem w planowaniu strategicznym jest pomniejszanie roli zaplecza logistycznego, w szczególności znaczenia infrastruktury punktowej, jaką są hale magazynowe. Zaniedbania w tej dziedzinie przekładają się na wymierne straty przedsiębiorstwa wprost proporcjonalnie do jego skali i stopnia rozbudowania struktur w przestrzeni. Aby hala magazynowa nie stanowiła „wąskiego gardła”, należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze to sprawny przebieg procesu budowy, perfekcyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych.
 
Koncepcja

Niezwykle istotna jest współpraca projektanta hali z jej późniejszym użytkownikiem już na etapie prac koncepcyjnych. Dlatego, jako eksperci w branży projektowania i budowania hal, od samego początku stawiamy na bliską współpracę z Klientem. Dzięki temu możliwe jest idealne dostosowanie ostatecznego projektu do specyfiki biznesowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem rodzaju składowanego towaru, sposobu i technologii jego magazynowania oraz możliwości przemieszczania i transportu. Wychodzimy z założenia, że dobrze zaprojektowana hala magazynowa to efekt indywidualnego podejścia do Klienta i umiejętności wsłuchania się w jego potrzeby i oczekiwania. To także kwestia szacunku dla jego wizji, a w przypadku braku takiej – gotowość do jej współtworzenia.
 
Projekt

Dobór konstrukcji zewnętrznej i wewnętrznej hali przekłada się bezpośrednio na jej koszt oraz właściwości użytkowe. Dlatego też z najwyższą starannością podchodzimy do każdego zlecenia z osobna. Nasze hale magazynowe to projekty niezwykle elastyczne. Pozostawiają pełną swobodę w kształtowaniu kubatury obiektu oraz doborze typu ścian i dachu, rodzaju i ilości drzwi, bram, doków i otworów okiennych. To często koncepty dalekowzroczne, uwzględniające możliwość swobodnej rozbudowy i modyfikacji hali w przyszłości.
 
Budowa

Budujemy szybko i sprawnie. To kwestia fachowości naszych ekip budowlanych i monterskich oraz kadry inżynierskiej nadzorującej prace. Czas, w jakim hala magazynowa zostanie włączona w realny obieg towarów i usług, przekłada się na rentowność całej inwestycji i tempo zwrotu kosztów. Tym samym stanowi jeden z najważniejszych wektorów, na jakich opieramy zaufanie naszych Klientów.
 
Wsparcie od A do Z

Profesjonalnie znaczy kompleksowo. Nasze usługi obejmują całość procesu inwestycyjnego – od prac studyjnych mających na celu ocenę przydatności nieruchomości gruntowej pod budowę czy też wytypowanie optymalnej lokalizacji, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji (takich jak decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodno-prawna, pozwolenie na budowę), sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego, po realizację całości budowy i prace montażowe. Dążymy do tego, by rola Klienta ograniczyła się do dokonania końcowego odbioru hali oraz dokumentacji powykonawczej. Budowane przez nas hale magazynowe objęte są okresem gwarancyjnym i posiadają instrukcje obsługi. Zgodnie z nimi zapewniamy pełen serwis. W ten sposób nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i nadzór nad obiektem, również po jego oddaniu do użytkowania.

Optymalny projekt i kompleksowe wykonanie
Unikalną cechą pracy naszego zespołu jest bliska współpraca z inwestorem, której celem jest stworzenie i wybór koncepcji zgodnej z wizją i oczekiwaniami finansowymi. Stawiamy na dopasowaną technologię do obiektu, dobrą koncepcję architektoniczną i najwyższy poziom merytoryczny projektu zgodnego z przeznaczeniem, jak również poszukiwanie poprawy jakości i efektywności bieżących operacji przedsiębiorstwa. Dzięki zaangażowaniu doświadczonej kadry inżynierskiej, z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i kompleksowym wykonawstwie obiektów oraz własnym ekipom montażowym, jak również klasyfikowanym dostawcom i podwykonawcom, gwarantujemy najwyższą jakość i estetykę wykonania hali.

nagrody

Copyright Amwin 2017

designed by H7