Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

11.05.2022

Działka pod budowę hali handlowej – co trzeba wiedzieć przed kupnem?

Obiekty handlowe są stałym elementem infrastruktury miejskiej. Stwarzają okolicznym mieszkańcom możliwość dokonania zakupów, skorzystania z usług czy też wynajęcia przestrzeni i prowadzenia w niej własnej działalności gospodarczej. Budowa takiego obiektu wiąże się z wieloma ograniczeniami wynikającymi zarówno z przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i BHP, jak i z lokalizacji. O większości z nich decyduje właściwie dobrana działka budowlana. Na co należy zwrócić uwagę przy jej wyborze?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Planowanie budowy jakiegokolwiek obiektu wymaga przede wszystkim znalezienia odpowiedniej lokalizacji. Dotyczy to również hali handlowej – bez względu na jej wielkość, kubaturę czy przeznaczenie. Działka nie może być wybrana przypadkowo, a najważniejsze czynniki decydujące o jej wyborze, różnią się w zależności od przeznaczenia budowanego obiektu. Jeśli ma on służyć na przykład do konfekcjonowania i dystrybucji asortymentu firm z kilku różnych regionów kraju, większe znaczenie będzie mieć jego kubatura niż okolica, w jakiej się znajduje. Z kolei przy sprzedaży lokalnej najważniejsze będą umiejscowienie hali, wygoda dojazdu, parking, sąsiedztwo itp. Pierwszym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze działki, jest uwzględnienie zagospodarowania danego terenu określonego w MPZP. Działka budowlana stanowi bowiem integralną część terenu gminy czy miasta. Dzięki analizie długofalowych planów unikamy sytuacji, w której za kilka czy kilkanaście lat zniknie trasa dojazdowa, a pobliski park rekreacyjny uniemożliwi prowadzenie działalności handlowej. Takie i podobne sytuacje naraziłyby Inwestora na straty finansowe i konieczność poszukiwania nowej lokalizacji dla swojego biznesu.

plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo do zabudowy

MPZP zawiera też informacje o dostępie do mediów czy możliwości i koszcie ich ewentualnego przyłączenia. Ponadto wszystkie działki na planie są sklasyfikowane pod względem ich możliwego wykorzystania. Stawianie obiektu na terenie, który takiego przeznaczenia nie ma, może się skończyć nakazem jego rozebrania.

Brak zgody na zabudowę nie oznacza jeszcze, że działka nie może być wykorzystana do budowy hali handlowej. Decydujące może tu być planowane przeznaczenie obiektu. Jeśli w sąsiedztwie nie ma innych centrów handlowych, a w planach jest budowa osiedla mieszkaniowego, z pewnością szansa na uzyskanie pozwolenia będzie duża. Wniosek o pozwolenie na zabudowę (WZ) wymaga przygotowania szczegółowej dokumentacji, zawierającej dane techniczne i informacje o przeznaczeniu obiektu. Czas oczekiwania na decyzję wynosi nawet 6 miesięcy.

Zgoda na zabudowę

Na co musisz zwrócić uwagę w ramach przygotowania?

 • Warunki gruntowe – w ich ocenie pomogą badania geologiczne, które określają, czy stan, skład, spoistość i wilgotność gruntu pozwalają na ulokowanie na nim obiektu o określonej masie. Jeśli grunt jest za mało stabilny, geolog obliczy też koszty jego ewentualnego zagęszczenia czy odwodnienia.
 • Uzbrojenie terenu – dostęp do prądu, wody a często także gazu jest kluczowy dla obiektów handlowych, przemysłowych czy produkcyjnych. Bez nich hala nie spełni wymogów sanitarnych czy BHP. Jeśli główne linie znajdują się w większej odległości, przed zakupem działki warto obliczyć koszty ich pociągnięcia oraz sprawdzić, czy możliwe jest otrzymanie na to zezwolenia. W tej kwestii zwykle muszą się wypowiedzieć dostawcy mediów.
 • Wielkość działki – ma ona znaczenie z uwagi na przepisy dotyczące odległości obiektu od jej granicy oraz od innych obiektów. Być może konieczny będzie kompromis i zbudowanie mniejszej hali. Czynnik ten trzeba wziąć pod uwagę – podobnie jak fakt, że w obrębie działki muszą się znaleźć wszystkie elementy infrastruktury towarzyszącej, w tym np. pojemny parking dla potencjalnych klientów. Problemem jest też brak zabudowy na sąsiedniej działce. Ewentualnemu sąsiadowi trzeba bowiem zapewnić możliwość zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi postawienia obiektu zakwalifikowanego do wysokiej klasy obciążenia ogniowego. Może on też nie być zadowolony z sąsiedztwa, jakim jest często odwiedzany przed dużą liczbę klientów obiekt.
 • Dojazd do działki – prowadzenie każdego rodzaju działalności wiąże się z koniecznością sprawnej komunikacji. Dostawy towarów do sprzedaży, dojazd pracowników i klientów – wszystko to wymaga połączenia z lokalnymi drogami, a także z drogą główną. Jeśli takiej nie ma, warto sprawdzić, czy istnieje możliwość utworzenia dojazdu.
Budowa obiektu handlowego w Jarocinie

Status prawny działki

Ostatnim, ale bardzo istotnym punktem przy wyborze działki jest zweryfikowanie jej statusu prawnego. Może się bowiem zdarzyć, że nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu lub hipoteką. Skorzystanie z pomocy prawnika zagwarantuje, że po wybudowaniu obiektu do właściciela nie zgłosi się ktoś z prawami do działki, narażając Inwestora na wysokie koszty. W skrajnych sytuacjach sprawa może nawet trafić do sądu, a ten nakaże rozebranie hali i przywrócenie działki do pierwotnego stanu.

Status prawny działki

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas