Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

08.02.2021

Czy budowa hali magazynowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Oczywistym jest, że realizację inwestycji budowlanej rozpoczyna się od zebrania niezbędnych decyzji oraz zezwoleń. Dopiero po uzyskaniu pełnej dokumentacji możemy przejść do kolejnych etapów i rozpocząć budowę obiektu – na przykład hali magazynowej. W skład dokumentacji nierzadko wchodzi decyzja środowiskowa, której celem jest określenie ram przedsięwzięcia (rozumianego jako zamierzenie budowlane), aby w możliwie jak najmniejszym stopniu realizacja inwestycji wpłynęła na środowisko naturalne. Nie zawsze jednak uzyskanie decyzji środowiskowej jest obligatoryjne. Kiedy decyzja jest konieczna? Jakie cechy planowanego przedsięwzięcia przesądzają o tym, że należy starać się o decyzję środowiskową? Czy budowa magazynu wymaga wydania tej decyzji w każdym przypadku?

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to dokument, który uwzględnia warunki, jakie musi spełnić obiekt, aby zminimalizować szkodliwy wpływ na otoczenie/środowisko. Mowa tu nie tylko o wpływie na żyjące na danym obszarze gatunki roślin i zwierząt, ale także o emisji szkodliwych substancji (gazowych i ciekłych), uciążliwy zapach czy nadmierny hałas. Decyzja jest wydawana po przeprowadzaniu analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Opinia ta powstaje w oparciu o dane, zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, która stanowi najważniejszy załącznik wniosku. Karta informacyjna przedsięwzięcia to bardzo rozbudowany dokument, który zawiera opis planowanej inwestycji w zakresie m.in. lokalizacji, położenia względem terenów zagrożonych powodzią, ryzyko wystąpienia awarii, aktualne wykorzystanie terenu, na którym planujemy budowę, funkcjonalny opis przedsięwzięcia, planowanych technologii, parametry obiektu. Ponadto karta ta zawiera również informację na temat: planowanego zatrudnienia, skali przedsięwzięcia, przewidywanych potrzeby na media, wpływu inwestycji na ruch pojazdów. W karcie znajdują się również informacje na temat różnych wariantów planowanego przedsięwzięcia, ewentualne kolizje z istniejącą zielenią czy opis rozwiązań chroniących środowisko.

Gdzie i kiedy wnioskować o decyzję środowiskową?

Wniosek o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych można złożyć we właściwym miejscowo urzędzie gminy. W przypadku pozytywnej oceny wniosku (oraz wszystkich jego załączników!), praktycznie procedura wydania decyzji trwa (biorąc pod uwagę, że proces wydania decyzji zachodzi nie tylko między Inwestorem a urzędem i trzeba uwzględnić terminy  na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresy zawieszenia lub ewentualną potrzebę uzupełnienia dokumentacji) od 3 do 6 miesięcy. Jest to jednak orientacyjny czas i zdarza się, że na decyzję przyjdzie czekać jeszcze dłużej. Z tego względu warto złożyć wniosek na długo przed planowanym startem realizacji. Decyzję środowiskową przedstawić należy m.in. składając wniosek o pozwolenie na budowę lub (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu) ubiegając się o warunki zabudowy.

w jakim urzedzie starać sie o decyzję środowiskową
Przy budowie jakich obiektów decyzja środowiskowa jest wymagana?

Warunki wydania decyzji środowiskowej opisuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W dokumencie wskazane są rodzaje obiektów, których budowa, przebudowa bądź rozbudowa może mieć wpływ na środowisko. W skład takich inwestycji, w zależności od rodzaju materiałów produkowanych, magazynowanych lub sprzedawanych wchodzą także hale: produkcyjne, logistyczne czy handlowe. W rozporządzeniu znajdujemy całą szczegółową listę realizacji, które takiej decyzji wymagają, a które dzielą się na 2 grupy, na takie, które mogą: zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku pierwszej grupy, urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko i wówczas poprosi o szczegółowy raport. Przedsięwzięcia z drugiej kategorii nie zawsze podlegają ocenie i decyzję o tym podejmuje urząd, do którego złożony został wniosek. Szczegółowa lista obiektów, należących do obu kategorii, opublikowana jest na stronie rządowej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839 Decyzja ta może być potrzebna nie tylko w przypadku nowej inwestycji ale także przy okazji przebudowy, rozbudowy lub montażu zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia.

Czy wielkość budowanego magazynu ma wpływ potrzebę uzyskania decyzji środowiskowej?

Zdecydowanie tak. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, zabudowa przemysłowa (w tym magazynowa) o powierzchni  terenu zajętej przez obiekty budowlane oraz przeznaczonej do przekształcenia w ramach inwestycji/przedsięwzięcia powyżej 10000 m2, niezależnie od rodzaju materiałów, jakie będą w niej przechowywane wymaga uzyskanie decyzji środowiskowej. Jeśli jednak mamy do czynienia z inwestycją ,na przykład na terenie parku krajobrazowego, bądź innego miejsca o szczególnym znaczeniu dla środowiska, Inwestor planujący budowę obiektu o powierzchni terenu przeznaczonej do przekształcenia 5000 2, musi również taką decyzję posiadać.

Zagadnienie dotyczące decyzji środowiskowej jest więc bardzo rozbudowane, a dokładna klasyfikacja obiektu do grupy wymagającej decyzji jest trudna. Ponadto, przygotowanie wszystkich dokumentów, wniosków, załączników wymaga nie tylko sporej wiedzy, ale także nakładu czasu. Wybierając generalnego wykonawcę do współpracy przy realizacji inwestycji, warto zwrócić uwagę, czy w ramach umowy, przejmie on na siebie również kwestie formalne, gromadzenie dokumentacji i reprezentację Inwestora w urzędzie – jak Amwin.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. (dawniej Amwin Sp. z o. o. Sp. k.) z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas