Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

13.07.2021

Zmiany w prawie budowlanym – cyfryzacja ułatwia realizację formalności

Świat zmienia się w zależności od bieżącej sytuacji. Często musimy dostosowywać się do zupełnie nowych okoliczności i wdrażać szereg rozwiązań, które mają ułatwiać zażegnanie pojawiających się problemów. Coraz częściej ma na to wpływ technologia. W związku z jej dynamicznym rozwojem następują również zmiany w prawie budowlanym. 2021 rok może okazać się przełomowy w kwestii formalności dotyczących prac budowlanych – a wszystko za sprawą internetu.

Czy przy pomocy wniosku elektronicznego można uzyskać pozwolenie na budowę? Sprawdźmy zatem jakie nastąpiły zmiany w prawie budowlanym i kiedy weszły w życie nowe regulacje.

Co uległo zmianie?

Chodzi o uproszczenie procesów administracyjnych związanych z inwestycjami budowlanymi. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym narzędziom technologicznym. Sprawdźmy, jak nowelizacja zmienia nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i obowiązki.

Znowelizowany został art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. W ustawie pojawiły się ustępy 2b-2e. Zmiany te umożliwiają złożenie wniosku online w zakresie:

 • pozwolenia na budowę,
 • odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • zmian pozwolenia na budowę,
 • wydania pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • zakończenia budowy,
 • pozwolenia na użytkowanie.
Plan budowy - prawo budowlane

Kiedy weszły zmiany w prawie budowlanym? 1 lipca to nie jedyna data, w której zmieniło się prawo budowlane. 2021 to rok wielkich zmian. Kolejne modernizacje przepisów, które obowiązują od 5 lipca.

Zgłoszeń online można dokonywać również w związku z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wprowadzone modernizacje prawa umożliwiają też dołączenie w tej formie kopii niektórych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę (zamiast oryginałów). Dotyczy to m in.:

 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • umowy urbanistycznej,
 • oświadczenia projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu,
 • budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.

To jeszcze nie koniec. Zmiany przewidziano także w zakresie projektu budowlanego. Zgodnie z dodanym art.34 ust. 3f pkt 2) Prawa budowlanego możliwe jest sporządzenie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) także w postaci elektronicznej.

projekt budowy, a zmiana w prawie budowlanym

Gdzie składać wnioski?

Jest to możliwe dzięki oficjalnemu portalowi internetowemu, który powstał z myślą o osobach chcących złożyć wniosek i dokumentację budowlaną w trybie online. Jest on dostępny pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl. Chcąc dokonać formalności, należy:

 • wybrać odpowiedni formularz;
 • wypełnić go;
 • podpisać za pomocą profilu zaufanego;
 • przesłać za pośrednictwem portalu ePUAP.

Wprowadzanie dalszych zmian w zakresie cyfryzacji branży budowlanej powinno przyczynić się do przyspieszenia realizacji wszystkich projektów, a także usprawnić przepływ dokumentacji budowlanej.

Co nie ulegnie zmianie?

Oczywiście nie od razu Rzym zbudowano. Czego nie objęły wprowadzone w lipcu nowe przepisy budowlane? 2021 to rok, w którym bez zmian pozostaje art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym do zawiadomienia o zakończeniu budowy Inwestor obowiązany jest dołączyć oryginał dziennika budowy. Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że trwają prace nad stworzeniem elektronicznego dziennika budowy. Projekt zakłada, że będzie to niejako serwis internetowy, w którym na bieżąco Kierownik Budowy oraz inspektor będą nanosić zmiany. Na wdrożenie tej funkcjonalności jednak, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

Jak widać, ułatwienie procesów urzędowych z wykorzystaniem technologii jest możliwe i sprawdza się również w przypadku złożonych realizacji – tj. nowe prawo budowlane. 2021 to bez wątpienia rok, który dopiero zapoczątkuje wiele innych modernizacji prawa, które będą automatyzować procesy związane z każdym aspektem życia – zwłaszcza pod kątem formalności urzędowych.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas