Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

25.11.2021

Zima w pełni, czyli – o czym właściciele hal muszą pamiętać o tej porze roku?

Zalegający śnieg na dachu hali może okazać się sporym problemem, ponieważ obciąża konstrukcję i może grozić zawaleniem. Spadając na zewnątrz, także nie jest bezpieczny – może stanowić zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. Według obowiązujących przepisów odśnieżanie dachu to obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu.

Zaniechanie odśnieżania może zostać ukarane mandatem, grzywną, a nawet decyzją o wyłączeniu hali z użytkowania. W związku z tym zima jest okresem, w którym właściciele i zarządcy hal bezwarunkowo muszą zadbać o usunięcie nadmiaru zalegających mas śniegu z dachów oraz posesji.. Co ważne, hale wymagają odpowiedniego przygotowania do odśnieżania. Wszystkie kwestie w tym zakresie regulują przepisy BHP. Okazuje się, że jest to zadanie wymagające, w związku z czym nie dziwi fakt, że większość przedsiębiorców i zarządców korzysta z usług firm specjalizujących się w usługowym odśnieżaniu dachów. Sprawdzamy, o czym jeszcze administratorzy obiektów powinni szczególnie pamiętać.

Co trzeba wiedzieć o utrzymaniu obiektu w warunkach zimowych?

Osoby administrujące halą czy biurowcem są zobowiązane do utrzymania obiektu w należytym stanie, co odnosi się do wszystkich czynników zewnętrznych, związanych z działaniem człowieka lub sił natury oddziałujących na obiekt, w tym m.in.: silnych wiatrów czy intensywnych opadów atmosferycznych. W ten sposób Prawo Budowlane reguluje obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego w ogóle. Zatem, usuwanie nadmiaru śniegu z dachu hali to nie wszystko. Właściciele i zarządcy muszą pamiętać również o należytym porządku na posesji, aby zapewnić użytkownikom obiektu pełne bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Odśnieżona Hala stalowa

Zagrożenia wynikające z nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachu hali

Ciężki śnieg i lód zalegający na dachu hali stalowej powoduje szereg zagrożeń. Nadmierne obciążenie może zagrażać konstrukcji hali. To powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia i osób przebywających wewnątrz budynku. W skrajnych przypadkach nadmiar śniegu może spowodować zawalenie dachu.

Oczywistym wydaje się fakt, że zmarznięty, ciężki śnieg na krawędzi dachu, jak i lód, w tym zwisające sople, stanowią także zagrożenie dla osób pracujących i przebywających w pobliżu obiektu. Warto mieć świadomość, że sople i nawisy lodowe tworzą się w miejscach, w których mogą znajdować się lub przechodzić ludzie. Oprócz tego zalegając na krawędzi hali śnieg i sople mogą uszkodzić rynny i konstrukcję pasa przyrynnowego. Zagrożenie wzrasta wraz z wielkością i obciążeniem.

Dach hali po odśnieżeniu

Kary za zaniechanie odśnieżania

Za nieodśnieżenie dachu hali grozi mandat. W taki sam sposób właściciel lub zarządca obiektu może zostać ukarany za nieodśnieżenie chodnika i posesji, szczególnie gdy obiekt graniczy z drogą publiczną lub powoduje zagrożenie dla osób z niego korzystających i koliduje z przepisami i zasadami BHP. Kary za brak usunięcia śniegu z dachu mogą być bardzo dotkliwe. Sprawa może skończyć się grzywną, a w trudnych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności wymierzoną osobie odpowiedzialnej za utrzymanie obiektu w należytym stanie. Właściciel lub zarządca, który nie dochował obowiązku usunięcia nadmiaru zalegającego śniegu z dachu hali, może nawet zostać ukarany decyzją administracyjną o wprowadzeniu natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Oczywistym jest, że niebezpieczeństwo wzrasta szczególnie w przypadku intensywnych opadów i dłużej utrzymujących się niskich. W takich warunkach rośnie obciążenie dachu.

Hala magazynowa, a odśnieżanie śniegu i bezpieczeństwo

Kiedy trzeba odśnieżyć dach hali?

Dach hali należy odśnieżać zawsze wtedy, gdy zalegające masy śniegu i lodu zbliżają się do wartości granicznych obciążenia śniegiem, ustalonych dla danej konstrukcji zgodnie z obowiązującą normą śniegową. Dane te podane są w projekcie budowlanym. Planując odśnieżanie dachu hali, należy brać pod uwagę prognozę pogody, aby nie dopuszczać do niebezpiecznego zbliżania się do granicy wyznaczonych wartości obciążeń. Utrzymujące się niskie temperatury i opady powinny skłaniać do jak najszybszego usunięcia nadmiaru śniegu. Sposób odśnieżania i graniczną wartość obciążenia śniegiem oraz technikę jej weryfikacji, warto ustalić z konstruktorem dachu.

Warto pamiętać, że odśnieżanie dachu hali stalowej to proces złożony i jak wszystkie prace na wysokości – obarczony pewnym ryzykiem. Odpowiednie przygotowanie do odśnieżania pozwala zagwarantować bezpieczeństwo konstrukcji i umożliwia wdrożenie wszystkich środków bezpieczeństwa, jakimi zgodnie z przepisami powinni być zabezpieczeni pracownicy odśnieżający dach.

Budowanie hali w Zimę

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas