Wszystkie Aktualności

Aktualności

23.01.2020

Warsztaty KOLaboratorium UAM w siedzibie Amwin!

Dziś w sali konferencyjnej naszego biurowca rusza kurs, w ramach projektu KOLaboratorium UAM. To program rozwijający zainteresowania i podnoszący kluczowe kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa mieszkańców Wielkopolski. Wyjątkowość projektu wynika m.in. z liczby zaangażowanych jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mnogości miast, w których organizowane są kursy, różnorodnej tematyki zajęć (ponad 40 różnych warsztatów)
oraz wykorzystania innowacyjnych form i narzędzi dydaktycznych.

Wrzesińskie warsztaty dotyczą zagadnienia Psychologii człowieka i podzielone są na 5 popołudniowych spotkań.
Jest nam bardzo miło, że możemy być gospodarzem tych warsztatów, tym bardziej, że prowadzącą zajęcia jest charyzmatyczna Pani Profesor UAM dr hab. Hanna Mamzer.
Celem kursu jest przekazanie podstaw wiedzy przede wszystkim z zakresu psychologii społecznej i rozwinięcie zdolności wykorzystywania tej wiedzy do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych. Uczestnicy rozwiną także swoje umiejętności krytycznego myślenia i oceny zachowań ludzi w kontekście rozwijanych zagadnień. Tematyka kursu oscyluje wokół psycho-społecznych mechanizmów regulujących zachowania ludzi i tłumaczących podstawowe sposoby ich interpretacji, osadzone w teoriach i koncepcjach psychologicznych. Elementy praktyczne zajęć pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań socjotechnicznych.

 

Moduły kursu:

•  Czym jest psychologia  •  Podstawowe teorie psychologiczne  •  Postawy – kształtowanie i modyfikacje
•  Praktyka perswazji  •  Stereotypy i uprzedzenia społeczne  •  Komunikacja niewerbalna
•  Wywieranie wpływu na ludzi. Manipulacje  •  Kulturowe zróżnicowanie komunikacji niewerbalnej
•  Czy jest możliwa komunikacja międzygatunkowa  •  Klasyczne eksperymenty psychologiczne- P. Zimbardo
•  Niebieskoocy – klasyka eksperymentów psychologicznych  •  Konformizm i samospełniające się proroctwa
•  Eksperyment Stanleya Millgrama  •  Agresja interpersonalna  •  Charakterystyka pracy grupy i proces grupowy

Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu rozumienia podstawowych psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka, takich jak: komunikacja, konformizm czy agresja. Zapoznają się także z zasadami tworzenia i zwalczania stereotypów a także metodami wywierania wpływu na ludzi, perswadowania i tworzenia skutecznych perswazyjnie komunikatów. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania informacji zwrotnej o swoich zachowaniach społecznych, poznają też podstawowe pojęcia i terminy psychologiczne, a także obowiązujące paradygmaty.

Kurs prowadzony jest w formie interaktywnego wykładu i warsztatów, których ważnym elementem jest dyskusja i aktywne uczestnictwo słuchaczy.
Warsztaty w ramach projektu są bezpłatne, obowiązują na nie zapisy a grupa liczy 27 osób.
Więcej informacji na temat tych i pozostałych zajęć w ramach projektu można znaleźć tutaj: http://kolaboratorium.amu.edu.pl/kursy/

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas