Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

12.11.2020

Pozwolenie wodnoprawne – czym jest i kiedy jest niezbędne?

Budowa może stanowić ingerencję w środowisko, na terenie którego prowadzone są prace. W przypadku kiedy dotyczy to naturalnego biegu wód powierzchniowych oraz gruntowych, należy zadbać, aby w dokumentacji inwestycji znalazło się pozwolenie wodnoprawne. Jest to istotne zarówno z perspektywy nowego prawa budowlanego (o czym mowa w art. 388 ust. 2 pkt 1 Ustawy – Prawo wodne), jak i ochrony środowiska. Niekontrolowana ingerencja może doprowadzić do zmiany naturalnego biegu wód powierzchniowych oraz gruntowych, a także do nieprawidłowego odprowadzania wody deszczowej i ścieków.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne to dokument potwierdzający wydanie decyzji administracyjnej, dotyczącej  możliwości ingerencji w stan wód powierzchniowych lub gruntowych podczas budowy. Upoważnia ono zarówno do korzystania z wód, jak i wykonywania urządzeń wodnych takich jak. np. zbiorniki wodne, kanały czy rowy. Pozwolenie tego typu wymagane jest wówczas, gdy konieczny będzie pobór wód powierzchniowych i podziemnych, a także w przypadku planowania wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Okoliczności te reguluje Prawo wodne z 24 października 1974 r. (Dz.U. Nr 38 – p.z. 2.). Wydanie pozwolenia wodnoprawnego musi zostać poprzedzone dokładną analizą operatu wodnoprawnego.  Pod uwagę bierze się wynikającą z analiz ocenę wodnoprawną (w skład której wchodzi wiele różnorodnych czynników), która następnie wpływa na rodzaj wydanego orzeczenia administracyjnego.

Kiedy Inwestor potrzebuje pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać jeszcze zanim rozpoczną się działania na placu budowy, a zatem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź realizację inwestycji drogowej. Najlepiej uzyskać pozwolenie wodnoprawne zanim zgłosimy budowę czy też zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Bez tej decyzji rozpoczęcie prac może okazać się niemożliwe, warto więc zareagować jak najwcześniej.

 

Jak uzyskać pozwolenie i jak długo trwa ten proces?

Aby uzyskać możliwość ingerencji w poziom oraz stan wód na terenie budowy, należy udać się do najbliższego nadzoru wodnego czyli regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz złożyć stosowny wniosek. Do niego dołączyć należy m.in. operat wodnoprawny z ogólnym opisem planowanej inwestycji, wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Wymagana może okazać się także ocena wodnoprawna i decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Wniosek taki dobrze jest złożyć jak najwcześniej – wydanie pozwolenia może bowiem potrwać od 2 do 6 miesięcy.

Wsparcie w pozyskaniu pozwolenia wodnoprawnego

Kwestia pozyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych, uwzględniających ingerencję w stan wód powierzchniowych i gruntowych, wydaje się dość czasochłonne. Inwestorzy planujący budowę nie pozostają z tym jednak sami. W ramach współpracy w formule projektuj-buduj, specjaliści Amwin wyręczają Inwestorów również w tym zakresie. Wystarczy wydanie pełnomocnictwa dla Dyrektora Kontraktu, który bierze pełną odpowiedzialność za złożenie wniosków do odpowiednich organów administracyjnych w celu pozyskania niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Wybierając nas na partnera biznesowego Klienci nie muszą wiedzieć i pamiętać gdzie, kiedy i z jakim wnioskiem należy się zgłosić aby inwestycja realizowana była zgodnie z planem. Kompleksowo dbamy nie tylko o projekt i działania na placu budowy, ale także o sprawy formalne, administracyjne i urzędowe.

 

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas