Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

03.07.2020

Badania geotechniczne – to warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

Badania geotechniczne stanowią niezwykle ważny element planowania inwestycji. Nie sposób przejść do tworzenia projektu i jego realizacji, bez ustalenia konkretnych wytycznych dotyczących terenu, na którym posadowiony ma zostać budynek – bez względu na to, czy będzie to obiekt przemysłowy, magazyn czy centrum handlowe. Wyniki pozyskane od doświadczonego geotechnika lub geologa to bardzo cenne źródło informacji, od których zależy późniejszy sukces na placu budowy. W przeszłości, ekspertyza nie była obowiązkowa – wraz z wprowadzeniem zmian w Ustawie o Prawie Budowlanym w 2012 roku, dołączenie opinii geotechnicznej stało się wymogiem.

Czym są badania geotechniczne?

Przeprowadzenie badań geotechnicznych ma na celu sprawdzenie warunków wodno-gruntowych w miejscu, w którym zaplanowano budowę obiektu. Efektem działań geotechnika lub geologa z wykształceniem inżynierskim jest przygotowanie opinii stanowiącej podstawę do działania projektanta. Na bazie uzyskanych wniosków można przejść do planowania konkretnej inwestycji. Ekspertyza dotycząca podłoża gruntowego powinna zostać dołączona do ogólnej dokumentacji budowy.
Badania geotechniczne polegają na wykonaniu kilku odwiertów, na postawie których geotechnik ocenia grunt pod inwestycję. Wyniki pozwalają ustalić kilka kwestii kluczowych dla Inwestora oraz istotnych z punktu widzenia wykonawcy, w tym m.in.: typ gruntu wybranego, poziom wód gruntowych czy, bardzo istotną, głębokość warstwy nośnej gruntu. Dane te pozwalają na podjęcie decyzji, jak m.in. rodzaj fundamentów, sposób posadowienia budynku, zastosowanie wzmocnień gruntowych, oraz takich elementów, jak np. ekrany uszczelniające lub odwodnienia budowlane.

Przeprowadzenie badań jest tym bardziej istotne, że ich wyniki mogą przesądzić o ostatecznych  kosztach całej budowy. Pozyskane dane wskazują, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających budynek, ułatwią także ustalenie głębokości posadowienia budynku – co rzutuje na wycenę realizacji całej inwestycji. Wykonanie badań geotechnicznych działki pozwoli uniknąć kosztów związanych przenoszeniem lub przeobrażeniem planów inwestycyjnych. W porównaniu z tym koszt samego badania wydaje się zatem niewielki. Ekspertyza powinna być gotowa jeszcze przed ostatecznym wyborem miejsca na posadowienie obiektu – najlepiej, jeśli trafi do architekta na długo przed przygotowaniem projektu, czyli w trakcie tworzenia koncepcji architektonicznej.  Dzięki temu już na etapie planowania można uniknąć późniejszych niedociągnięć czy wad konstrukcyjnych oraz przygotować kompletna wycenę realizacji inwestycji.

Kto zleca wykonanie badań geotechnicznych: Inwestor czy generalny wykonawca?

Amwin, w ramach kompleksowej współpracy, zleca przeprowadzenie badań geotechnicznych specjalistom. Wiedza ta jest nam niezbędna do tego, aby podjąć się realizacji projektu oraz rozpocząć budowę. Bez konkretnych danych nie sposób wyobrazić sobie obiekt, który spełni wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowo zrealizowanej inwestycji. Jako generalny wykonawca i projektant w jednym, zawsze zalecamy wykonanie badań geotechnicznych specjalistom, których ekspertyza pozwoli na podjęcie decyzji oraz realizację zlecenia zgodnie z ustalonym planem.

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas