Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

08.05.2020

O czym trzeba wiedzieć planując rozbudowę firmy? Ważne informacje na początek.

Jako projektant i generalny wykonawca mamy przyjemność uczestniczyć w rozwoju wielu przedsiębiorstw, nierzadko realizujemy też projekty dla firm, w których pojawia się potrzeba ich rozbudowy. Przy istniejących biurowcach czy halach często powstają kolejne magazyny, hale produkcyjne oraz przemysłowe. Realizacja nowej części obiektu, którego sami wcześniej nie projektowaliśmy i nie budowaliśmy – to swojego rodzaju wyzwanie dla projektanta. O czym należy pamiętać, planując takie przedsięwzięcie?

Planowanie rozbudowy: krok po kroku

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy biurokracja zezwala na takie posunięcie. Inaczej rzecz ujmując: czy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy zezwalają na ingerencję? W pierwszej kolejności trzeba zatem przeanalizować, czy ewentualna rozbudowa obiektu była zakładana podczas pierwotnej budowy. Ma to wpływ na wiele czynników, które mogłyby utrudnić lub ułatwić całe przedsięwzięcie. Fakt ten nie pozostaje także bez wpływu na cenę dobudowy. Pierwsza ważna kwestia to konstrukcja. Należy zbadać czy konieczna będzie ingerencja w nią, a jeśli tak – to w jakim zakresie? Warto odpowiedzieć sobie na pytania typu:

– Czy niezbędna okaże się rozbiórka istniejących ścian, demontaż ryglówki oraz wykonanie innych prac angażujących czas i pieniądze?
– Czy dźwigary konstrukcji mogą być osadzone na istniejących słupach, czy bezwzględnie należy postawić nowe?
– Czy istniejąca część konstrukcji spełni wymagania powstającej całości, np. pod względem wytrzymałości poszczególnych elementów?
– Czy niższy dach starego budynku uniesie ewentualny śnieg nawiewający z nowej, wyższej części?
i tym podobne, mniej lub bardziej złożone pytania. Dokładna ekspertyza konstrukcyjna wykaże, na ile możemy wykorzystać istniejącą konstrukcję.

Przy planowaniu powiększania obiektu magazynowego czy przemysłowego należy zastanowić się również nad koniecznością wprowadzenia dodatkowych drzwi lub bram wjazdowych między nową a starą częścią tak, aby zapewnić komunikację wewnętrzną bez konieczności wychodzenia z budynku, a także dodatkowych elementów, jak okna itp.

Wielkość strefy pożarowej to kolejny, istotny punkt planowania rozbudowy firmy. Należy mieć na uwadze, że ustalana jest ona na podstawie  wielkości obciążenia ogniowego, na którą wpływ ma zarówno ilość, jak i rodzaj materiałów składowanych w hali. W przypadku rozbudowy budynku, w którym nie można zwiększyć strefy pożarowej, konieczne jest wprowadzenie ścian  oddzielenia pożarowego, które spełniać będą odpowiednie wymogi odporności ogniowej REI.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Analiza ekspertyzy branżowej to punkt istotny w planowaniu rozbudowy firmy wskazujący, na ile możemy wykorzystać istniejące instalacje (elektryczną, wentylacyjną czy wodno-kanalizacyjną) oraz urządzenia, a na ile trzeba będzie stworzyć nowe. Analiza wykaże także m.in. o ile wzrośnie ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji oraz w jaki sposób dodatkowa instalacja elektryczna wpłynie na zwiększenie  poboru energii elektrycznej. Te aspekty będą wymagały zgłoszenia do służb odpowiedzialnych w danym regionie za dostarczenie energii i odprowadzanie ścieków.

Sieci zewnętrzne to kolejny aspekt do analizy i zarazem ważny czynnik wpływający na cały proces  rozbudowy. Tworząc projekt budowlany należy wziąć pod uwagę, na ile trzeba rozbudować sieci zewnętrzne, np. zbiorniki retencyjne, bezodpływowe itp.

Ostatnią, ale konieczną do zapamiętania kwestią, jest przygotowanie części socjalnej. W tym przypadku zastanowić się trzeba nad tym, czy powiększenie hali spowoduje wzrost liczby pracowników. Jeśli tak – konieczne może okazać się powiększenie kubatury lub dostosowanie części socjalnej obiektu. Ważną kwestią jest również sprawdzenie, na ile rozbudowa wpłynie na układ komunikacyjny działki: czy zwiększy się liczba miejsc parkingowych, czy będzie potrzeba zmian w logistyce oraz transporcie wewnętrznym? Wszystkie te czynniki wzięte razem pod uwagę podczas planowania rozbudowy firmy wyraźniej naświetlą wymogi, jakie musi spełniać obiekt.

Dzięki dobremu przygotowaniu do rozbudowy firmy, można cały proces przeprowadzić sprawnie i bez ryzyka niepotrzebnych przestojów dla działającego już obiektu.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas