qamwin

Zagospodarowanie terenu

Ta część realizowanych robót budowlanych obejmuje koncepcję dróg, pól manewrowych, miejsc parkingowych, zieleni, ogrodzenia, oświetlenia, posadowienia obiektu oraz lokalizacji sieci zewnętrznych. Budujemy obiekty za wynagrodzeniem, w cenie ryczałtowej (bez projektu budowlanego lub w oparciu o projekt budowlany), co oznacza pełną odpowiedzialność Wykonawcy za przewidywanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy zachowaniu należytej staranności. To najbardziej korzystne rozwiązanie dla Inwestora, w którym jako projektant i kompleksowy wykonawca gwarantujemy nieprzekraczalny budżet i podejmujemy pełne ryzyko realizacji inwestycji, bez jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

Przykładowa lista rozwiązań  wraz z autorskimi projektami wykonawczymi, gwarantującymi powtarzalność jakości:

1. Nawierzchnia pod ruch ciężki,
2. Nawierzchnia pod ruch samochodów osobowych oraz ruch 
.
.
.

64.

 

Lista sprawdzająca zgodnie z systemem , gwarantuje Inwestorowi i Wykonawcy, uniknięcia wadliwych oraz niefunkcjonalnych rozwiązań i w efekcie 100% satysfakcji z użytkowania obiektu.

zapytanie ofertowe

Czy zastanawiasz się nad wyceną, wizualną 3D lub projektem Twojej inwestycji?

Start Firma Oferta Referencje Mapa Realizacji Kontakt