qamwin

Sieci zewnętrzne

To bardzo złożony branżowo zakres realizacji inwestycji. Wymaga przeanalizowania wielu aspektów, które wpływają na wycenę. Z uwagi na wiele rozwiązań, które dążą do osiągnięcia tego samego celu, wymaga od firmy pracy zespołowej pomiędzy inżynierami budowy, projektantami i wykonawcami, dla wyboru optymalnego wariantu. Budujemy obiekty za wynagrodzeniem, w cenie ryczałtowej (bez projektu budowlanego lub w oparciu o projekt budowlany), co oznacza pełną odpowiedzialność Wykonawcy za przewidzenie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy zachowaniu należytej staranności.
Przykładowa lista rozwiązań qamwin  wraz z autorskimi projektami wykonawczymi, gwarantującymi powtarzalność jakości:

BRANŻA SANITARNA
1. Sieć i instalacja wodociągowa, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych elementów takich jak np. przyłącze wodociągowe, studnia wodomierzowa, hydranty zewnętrzne i zbiornik p.poż jeśli jest wymagany itd.
.
.
.
114.


BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Oświetlenie zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem dróg dojazdowych i bramy wjazdowej, jak również bram i drzwi obiektu.
.
.
.
68.


Lista sprawdzająca zgodnie z systemem , gwarantuje Inwestorowi i Wykonawcy, uniknięcia wadliwych oraz niefunkcjonalnych rozwiązań i w efekcie 100% satysfakcji z użytkowania obiektu.

zapytanie ofertowe

Czy zastanawiasz się nad wyceną, wizualną 3D lub projektem Twojej inwestycji?

Start Firma Oferta Referencje Mapa Realizacji Kontakt