qamwin

Sieci wewnętrzne

To bardzo złożony branżowo zakres realizacji inwestycji. Wymaga przeanalizowania wielu aspektów, które wpływają na wycenę. Z uwagi na wiele rozwiązań, które dążą do osiągnięcia tego samego celu, wymaga od firmy pracy zespołowej pomiędzy inżynierami budowy, projektantami i wykonawcami, dla wyboru optymalnego wariantu. Budujemy obiekty za wynagrodzeniem, w cenie ryczałtowej (bez projektu budowlanego lub w oparciu o projekt budowlany), co oznacza pełną odpowiedzialność Wykonawcy za przewidzenie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy zachowaniu należytej staranności.
Przykładowa lista rozwiązań qamwin  wraz z autorskimi projektami wykonawczymi, gwarantującymi powtarzalność jakości:

BRANŻA SANITARNA
1. Instalacja wod-kan, z uwzględnieniem orurowania, systemu mocowań rurarzu, armatury, przejścia p-poż, białego montażu wraz określeniem standardu wykonania itd.
2. Instalacja p-poż, z uwzględnieniem doboru odpowiedniej ilości hydrantów wewnętrznych oraz w przypadku dużego obciążenia ogniowego instalacji tryskaczowej w celu redukcji obciążenia ogniowego itd.
.
.
.
146.


BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Instalacja p-poż. z uwzględnieniem opraw awaryjnych, wyłączników p-poż , systemu SAP w uzgodnieniu z rzeczoznawcami p-poż,
2. Instalacja oświetleniowa z uwzględnieniem rodzaju opraw oświetleniowych, wartości natężenia oświetlenia w zależności od miejsca pracy czy rodzaju pomieszczeń itp.
.
.
.
83.


Lista sprawdzająca zgodnie z systemem , gwarantuje Inwestorowi i Wykonawcy, uniknięcia wadliwych oraz niefunkcjonalnych rozwiązań i w efekcie 100% satysfakcji z użytkowania obiektu.

zapytanie ofertowe

Czy zastanawiasz się nad wyceną, wizualną 3D lub projektem Twojej inwestycji?

Start Firma Oferta Referencje Mapa Realizacji Kontakt