qamwin

Prace ziemne

Ta część realizowanych robót budowlanych obejmuje największe „niespodzianki” i niedoszacowania kosztów realizacji. Budujemy obiekty za wynagrodzeniem, w cenie ryczałtowej (bez projektu budowlanego lub w oparciu o projekt budowlany), co oznacza pełną odpowiedzialność Wykonawcy za przewidywanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy zachowaniu należytej staranności. To najbardziej korzystne rozwiązanie dla Inwestora, w którym jako projektant i kompleksowy wykonawca, gwarantujemy nieprzekraczalny budżet i podejmujemy pełne ryzyko realizacji inwestycji, bez jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

Przykładowe elementy składowe, minimalizujące ryzyko inwestycji, które gwarantują Inwestorowi wybudowanie obiektu w terminie:

1. Profesjonalne badania gruntowe do projektu oraz w trakcie realizacji obiektu w oparciu o stały nadzór geotechniczny,
2. Analiza bilansu mas ziemnych w celu określenia rzeczywistych kosztów robót budowlanych,
.
.
.
42. 

 

Lista sprawdzająca zgodnie z systemem , gwarantuje Inwestorowi i Wykonawcy, uniknięcia wadliwych oraz niefunkcjonalnych rozwiązań i w efekcie 100% satysfakcji z użytkowania obiektu.

zapytanie ofertowe

Czy zastanawiasz się nad wyceną, wizualną 3D lub projektem Twojej inwestycji?

Start Firma Oferta Referencje Mapa Realizacji Kontakt