qamwin

Prace fundamentowe

To jedna z kluczowych części projektu i realizacji konstrukcji, która jest związana z konstrukcją całej hali i biurowca. W efekcie projektujemy i optymalizujemy fundamenty, które spełniają wszystkie wymagania warunków technicznych i sztuki budowlanej, przy założeniu najlepszej koncepcji, które patrząc na całą konstrukcję obiektu, gwarantują najniższe koszty wykonania. Budujemy obiekty za wynagrodzeniem, w cenie ryczałtowej (bez projektu budowlanego lub w oparciu o projekt budowlany), co oznacza pełną odpowiedzialność Wykonawcy za zaplanowanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przy zachowaniu należytej staranności.

Przykładowe elementy składowe, minimalizujące ryzyko inwestycji, które gwarantują Inwestorowi wybudowanie obiektu w terminie:

1. Profesjonalne badania gruntowe do projektu oraz w trakcie realizacji obiektu w oparciu o stały nadzór geotechniczny,
2. Analiza bilansu mas ziemnych w celu określenia rzeczywistych kosztów robót budowlanych,
.
.
.
42. 

 

Lista sprawdzająca zgodnie z systemem , gwarantuje Inwestorowi i Wykonawcy, uniknięcia wadliwych oraz niefunkcjonalnych rozwiązań i w efekcie 100% satysfakcji z użytkowania obiektu.

zapytanie ofertowe

Czy zastanawiasz się nad wyceną, wizualną 3D lub projektem Twojej inwestycji?

Start Firma Oferta Referencje Mapa Realizacji Kontakt